MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE  ISTORIE, RELAŢII INTERNAŢIONALE,

 ŞTIINŢE POLITICE ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE POLITICE

ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

 

 

 

 

 

MISIUNEA SI OBIECTIVELE

DEPARTAMENTULUI DE STIINTE POLITICE

SI STIINTELE COMUNICARII

 

Departamentul de Științe Politice și Științele Comunicării își asumă o atât misiune didactică și de cercetare, cât și una de implicare civică. Astfel, ne propunem:

- Sa oferim cunoastere in domeniul social-politic si media;

- Sa expunem mecanismele de functionare ale institutiilor politice si administrative nationale si ale Uniunii Europene, precum si ale organizatiilor internationale;

- Sa facilităm intelegerea ideologiilor politice, activitatii electorale, partidelor, societatii civile;

- Sa oferim studentilor posibilitatea de a cunoaste istoria presei, dar si tehnici si instrumente de operare, stimulandu-le creativitatea si formandu-le aptitudini, competente, abilitati specifice specializarii;

- Sa contribuim la formarea unei culturi politice si civice democratice;

- Sa promovăm valori si atitudini favorabile respectului pentru drepturile omului, în spiritul tolerantei, multiculturalismului, responsabilității in exercitarea functiilor publice;

- să oferim studenţilor posibilitatea de a înţelege fundamentele procesului de construcţie europeană şi de contribuţie românească la patrimoniul european;

- să asigurăm înţelegerea premiselor proiectului european, prin cunoaşterea tradiţiei ideii europene şi a filozofiei unificării europene, prin însuşirea pachetului de cunoştinţe referitoare la construcţia europeană;

- să formăm specialişti care pot lucra în administraţia publică locală, regională sau la nivel european, în cadrul structurilor euroregionale, în agenţii de comunicare şi consultanţă, in presa scrisa, radio, TV, în cadrul sectorului privat sau în firme transnaţionale, ONG-uri sau în orice alte entităţi ale căror activităţi impun implicarea specialiştilor în Stiinte Politice si Stiintele Comunicarii.

 

 

Obiective:

a. Dezvoltare structurală, prin:

- sporirea numărului de studenţi ai programului de studiu Stiinte Politice;

- sporirea numărului de studenţi ai programului de studiu Stiintele Comunicarii;

- crearea unui program de studiu în domeniul Ştiinţelor Comunicarii – Comunicare si Relatii Publice;

- dezvoltarea Centrului de Studii pe Problemele Identitatii şi Migratiei;

- organizarea de noi programe masterale în cooperare cu alte universităţi europene;

- crearea unei şcoli doctorale în domeniul Stiinte Politice si Relatii Internationale;

- dezvoltarea platformelor de învăţare de tip e-learning.

 

b. Dezvoltarea infrastructurii, prin:

- modernizarea şi extinderea spaţiilor de învăţământ;

- dotarea laboratoarelor cu echipamente moderne;

- sporirea numărului de cărţi de specialitate, de ultimă oră, în biblioteca Facultatii.

 

c. Dezvoltarea calităţii învăţământului, prin:

- îmbunătăţirea accesului studenţilor la sursele moderne de informare (cursuri pe suport electronic, platformă de e-learning, abonamente la baze de date şi reviste on-line etc.);

- implicarea studenţilor în elaborarea programelor analitice ale disciplinelor studiate;

- obligativitatea tuturor cadrelor didactice de a realiza cursuri de tip interactiv, de a dezvolta metode de învăţare centrate pe student şi de a răspunde, prin cursurile şi seminariile realizate, cerinţelor de pe piaţa naţională şi europeană a muncii;

- dezvoltarea specializărilor care sunt cerute pe piaţa muncii, în plan regional, naţional şi european;

- asigurarea unui echilibru între programele de licenţă şi cele de masterat pentru asigurarea unor competenţe adaptate cerinţelor pieţei muncii.

 

 

 

DIRECTOR DEPARTAMENT

Lect. univ. dr. Gabriela Goudenhooft

 

 

 

Profesorii facultăţii

Contact Info

Linkuri Rapide

Linkuri Utile

www.uoradea.ro

sunt specialisti în stiinte politice, jurnalism si comunicare, filosofie, drept, istorie, sociologie, economie, precum şi experti practicieni în activitati de guvernare.

Telefon:

 +40 0259  408  167

         Power  by  ProiecteCreative.com

Strada  Universitatii nr. 1, Campus II, Oradea, Romania

Departament: Str. Traian Blajovici nr. 2

Burse erasmus