Specializarea Stiinte Politice a luat fiinta incepand cu anul universitar 1996/1997 in cadrul Facultatii de Stiinte Juridice. Specializarea Stiinte Politice a beneficiat de implicarea intelectuala si academicã a unor distinsi profesori de la Scoala Nationala de Inalte Studii Politice si Administrative, Universitatea Bucuresti si Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca. Interesul pentru studierea stiintelor politice a fost de la inceput deosebit si s-a largit tot mai mult. Prima promotie a absolvit in anul 2000. Incepand cu anul universitar 2002-2003, s-au pus bazele Facultatii de Stiinte Politice si Stiintele Comunicarii, cu doua specializari, ambele acreditate: Stiinte Politice si Jurnalism.

 

Planul de invatamant cuprinde pentru fiecare an discipline fundamentale obligatorii, discipline optionale si discipline facultative, asigurand o buna pregatire a studentilor. Obiectivele facultatii constau in formarea de specialisti in analiza fenomenului politic, a comunicarii, precum si jurnalisti pentru presa scrisa, radio, televiziune si multimedia.

 

Facultatea a adoptat Sistemul European al Creditelor Transferabile (ECTS), studentii avand astfel posibilitatea de a-si continua studiile si in universitati din strainatate.

 

Cursurile vizeaza pregatirea studentilor in domenii cum ar fi: politologia, relatii si organizatii internationale, diplomatie, filosofie, etica si deontologie, tehnici de comunicare, ideologii si istoria doctrinelor politice, drept international, iar in ceea ce priveste jurnalismul, teoria si practica mass-media, specii ale jurnalismului, tipologia jurnalismului, deontologie, istoria presei etc.

 

Finalizarea studiilor se face printr-un examen de licenta, absolventii obtinand Diploma de Licenta.

 

Absolventii vor obtine calificari pentru urmatoarele tipuri de cariere: analist politic; jurnalist; profesor (stiinte politice, jurnalism, educatie civica); consilier politic pentru institutii publice locale si centrale, partide politice, organizatii nonguvernamentale, mass-media, cercetator in stiinte politice.

 

Programul de Masterat Politici publice europene este acreditat si pune accent pe intelegerea interactiva a diferitelor politici publice si a procesului de integrare europeana, oferind cunostinte privind accesarea fondurilor europene si a reglementarilor referitoare la mobilitatea fortei de munca. Absolventii au oportunitati de angajare pe piata muncii in cadrul institutiilor administratiei publice, in cadrul structurilor ce gestioneaza dreptul persoanelor la libera circulatie, in organizatiile nonguvernamentale si in mass-media.

 

Incepand cu 1 octombrie 2011, potrivit H.G. nr. 966/2011, s-a constituit o noua structura: Facultatea de Istorie, Relatii Internationale, Stiinte Politice si Stiintele Comunicarii. Conducerea Facultatii si a Departamentului este reglementata prin: H.S. 170/2011 (Anexa03), Rezultate alegeri.

 

 

 

 

Profesorii facultăţii

Contact Info

Linkuri Rapide

Linkuri Utile

www.uoradea.ro

sunt specialisti în stiinte politice, jurnalism si comunicare, filosofie, drept, istorie, sociologie, economie, precum şi experti practicieni în activitati de guvernare.

Telefon:

 +40 0259  408  167

         Power  by  ProiecteCreative.com

Strada  Universitatii nr. 1, Campus II, Oradea, Romania

Departament: Str. Traian Blajovici nr. 2

Burse erasmus